Sản phẩm – THIENSON

Chi tiết về dòng xe nâng siêu trọng 20 tấn Hangcha

Việc vận chuyển hàng hóa siêu trọng thì dùng sức người rất khó khăn, vừa tốn kém mà không mang lại hiệu quả. Để khắc phục điều này, Hangcha đã sản xuất dòng xe nâng siêu trọng 20 tấn giúp thay thế sức người và mang lại năng suất lao động cực cao. Cùng chúng …