Chi nhánh Hải Phòng

Số 9, Km 89 Đường 5 mới, Thôn Mỹ Tranh, Nam Sơn, An Dương, Hải Phòng.
Hotline:
0868.29.58.59 – 0919125118
Email: hangchathiensonhcm@gmail.com

Chi nhánh tại Hải Phòng
Chi nhánh tại Hải Phòng