Bảo dưỡng

Chúng tôi cung cấp các gói bảo dưỡng xe nâng như sau:

Các hạng mục bảo dưỡng và bảng giá vật tư thay thế

  1. Bảo dưỡng moayo 4 bánh xe
  2. Thay dầu
  3. Thay lọc
  4. Bảo dưỡng phanh
  5. Bảo dưỡng hệ thống điện( củ đề, máy phát…)
  6. Bơm mỡ
  7. Thay nước làm mát, vệ sinh xe nâng

Số lượng lọc theo mốc thời gian bảo dưỡng:

– 250 giờ (bao gồm: 01 lọc nhớt, 01 lọc nhiên liệu, 01 lọc số)

– 500 giờ (bao gồm: 01 lọc nhớt, 01 lọc nhiên liệu, 01 lọc gió)

– 750 giờ (bao gồm: 01 lọc nhớt, 01 lọc nhiên liệu,)

– 1000 giờ (bao gồm: 01 lọc nhớt, 01 lọc nhiên liệu, 01 lọc số, 01 lọc gió, 01 lọc thủy lực)

Để biết thêm chi tiết vui lòng liên hệ 0868295859