Xe nâng điện 1.5 tấn – CPD15-AEY2 – THIENSON

Xe nâng điện 1.5 tấn – CPD15-AEY2

Xe nâng điện CPD15-AEY2 là sản phẩm sở hữu chất lượng vượt trội và sức nâng bền bỉ đáp bảo đáp ứng yêu cầu sử dụng cao. Tìm hiểu ngay!